Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja korzystania z podmiotowej strony biuletynu została sporządzona na podstawie par. 12.1. pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) (Dz.U. z 2002r. nr 67, poz. 619) – zwanego dalej rozporządzeniem – wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) – zwanej dalej ustawą. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, w górnej lewej części strony znajduje logo (znak graficzny) Biuletynu Informacji Publicznej (zwanego dalej BIP) - w postaci przycisku ekranowego. Obok umiejscowione zostały podstawowe dane identyfikujące podmiot będący zarządcą niniejszej podmiotowej strony BIP. Poniżej znajdują się przyciski ekranowe do modułu wyszukiwarki (czyli elementów oprogramowania serwera umożliwiających znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego). W górnej części lewej kolumny znajduje się menu przedmiotowe zawierające wykaz grup tematycznych, w których publikowane są informacje publiczne udostępniane w ramach BIP. Poniżej znajdują się informacje dotyczące redakcji podmiotowej strony BIPu oraz rejestr zmian. W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający będzie poinformowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną. Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP: W centralnej części strony znajduje się rozbudowane menu podmiotowe wraz z podkategoriami zgodne z art. 6 ustawy (jest ono tożsame z menu przedmiotowym znajdującym się w lewej kolumnie i zostało dokładni omówione w dalszej części). Poniżej znajduje się pole logowania, umożliwiające, po podaniu identyfikatora i hasła dostępu, dostęp do Biuletynu w celu dokonania niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie (par. 2.10. rozporządzenia). Odnośniki znajdujące się w lewej kolumnie należące do menu przedmiotowego to: „Informacje” - znajdują się tu, zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy, informacje o podmiotach, o których mowa w art.. 4 ust. 1 ustawy, w tym o ich statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach czy też o majątku którym dysponują. Odnośniki znajdujące się w lewej kolumnie należące do kategorii O BIPie to: „Redakcja” – znajdują się tu informacje pozwalające na określenie tożsamości osób, które opublikowały informacje na podmiotowej stronie BIP. Zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia osoby te są pracownikami Podmiotu. „Instrukcja obsługi biuletynu” – instrukcja korzystania z podmiotowej strony BIPu. „Wyszukiwarka ” – jest to, zgodnie z par. 2 pkt. 9, element oprogramowania serwera umożliwiających znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Artur Chodkiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-02 16:00:04
Opublikował: Przemysław Czop
Data publikacji: 2003-06-30 09:01:01
Odsłon: 30983
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w polityce prywatności polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.